Lad træ slå rod i byggeindustrien

Lad træ slå rod i byggeindustrien

 

 

Indlæg af Morten Thorøe, sekretariatsleder i PEFC Danmark
2020-03-02 14:07:31

Projektet Villa Grenaa viser, at træ og bæredygtighed har en fremtid i dansk byggeri. Hos PEFC Danmark håber vi at dette projekt bliver et pejlemærke og markerer starten på en ny tid i dansk byggeindustri, hvor dokumenteret bæredygtigt træ bliver en selvfølgelighed i byggebranchen og i familiers hverdag. 

Eksperter har i flere år prøvet at overbevise byggebranchen og skeptikere om de muligheder der er, når man bygger med træ, og nu har træ igen vundet mere indpas i branchen. At træ nu kan være konkurrent til de miljøbelastende materialer beton og stål, skyldes bl.a. udviklingen af råmaterialet, den større opmærksomhed på miljø og klimaet og sikringen af skoves fremtid gennem certificering.

I januar 2020 kunne Jakobsen Huse ApSog Dennis Thaagaard invitere til åbent hus på deres færdiggjorte, bæredygtige typehus, Villa Grenaa. Huset, som består af store mængder af træ, har fået æren af titlen som verdens første PEFC-certificerede typehus, og derudover er det også DGNB-certificeret. Jakobsen Husehar i mange år med innovativ nytænkning været dedikeret til at udvikle bæredygtige typehuse, og i samarbejdet med bygherrer Dennis Thaagaard har de taget et stort skridt i retningen af en mere bæredygtig fremtid for alle familier – og det skyldes især brugen af træ.

 

Et koncept-hus baseret på træ

Et af vores samtids helt store problemer er de enorme mængder af CO2, der bliver produceret. Globalt er byggebranchen en af de helt store syndere til dette regnskab, og det skyldes især brugen af beton og stål. Produktionen af disse to materialer er bekostelig på CO2-kontoen. Det forholder sig lige modsat med træproduktionen. I takt med at et træ vokser optager og lagrer det CO2, og dette vil blive i træet selvom det bliver fældet. Det betyder at det træ vi bygger med, er et lager for en mængde af CO2, og hvis fremtidens familieboliger indeholder sådan et lager, er det et stort skridt for byggeindustriens kurs mod at blive mere miljørigtige.

 

Det er bl.a. disse argumenter, der ligger til grund for, at Dennis Thaagaard valgte Jakobsen Huse som samarbejdspartner til at bygge en miljøbevidst bolig. Jakobsen Huse har siden virksomhedens begyndelse i 2016 haft et særligt fokus på at benytte naturens egne materialer, i så vid udstrækning, det er muligt.

 

– Vores konstruktioner er altid i træ, vi isolerer med træfiber og bruger OSB træplade som dampbremse og ca. 90% af vores kunder vælger også træ på facaden, forklarer Maria Venø Jakobsen, Direktør for Jakobsen Huse ApS og uddyber:

 

– Vi har udviklet et koncept-hus baseret på træ, og det skyldes de mange fordele ved at benytte træ i byggeriet af boliger – det gælder både for beboere og miljø. F.eks. optager og lagrer træ CO2 fra luften og huset bliver åndbart for beboerne, hvilket skaber et optimalt indeklima.

 

Mere træ, mere sporbarhed

At træ får en større rolle i dansk byggeri, er i sig selv positivt, men hvis vi ønsker at bruge en gradvist større mængde træ, er det en nødvendighed, at træet er certificeret. Derfor er det positivt, at branchen er ved at blive opmærksomme på, at sporbarheden er i orden. Certificering er nemlig forbrugernes garanti på at træet ikke kommer fra skovrydninger, men fra skove, som vil eksistere i mange år. Den stigende opmærksomhed ses globalt, hvor PEFC er gået fra 275 mio. ha skov i 2015 til 325 mio. ha i 2019.  

 

Som projektets uafhængige tredjepartskontrol er det certificeringsvirksomheden NEPCon Certificering, der har kontrolleret, at Jakobsen Huse har efterlevet de krav, som indgår i PEFC standarden.

 

 

 

Et rodnet i udvikling

Villa Grenaa har opnået titlen som verdens første PEFC-certificerede typehus, da 84,4% af det træ de benyttede, kom fra ansvarlige, bæredygtige kilder. Men det er ikke altid nemt at være pionerer. Da ambitionerne er at skabe et 100% bæredygtigt huskoncept, er de produkter, som Jakobsen Huse ønsker at benytte, ikke altid tilgængelige i de danske byggecentre.

 

Ikke desto mindre er både Maria og Dennis fortrøstningsfulde, da de begge udtrykker at fremtiden nok skal give plads til mere træ i byggeriet.

 

– Der kommer stadig nye typer af ’træ’ til byggebranchen – især i form af nye behandlingsmetoder. Disse vil give plads til nye udtryk og funktioner fremover, forklarer Dennis Thaagaard og Maria Venø Jakobsen uddyber:

 

– Vi oplever i større udstrækning at der endelig sker en positiv udvikling ift. at der udvikles nye og bæredygtige alternativer til traditionelle miljøbelastende og indeklima-skadelige materialer og kemibaserede løsninger – og samtidig ser vi også en udvikling i, at disse naturlige og bæredygtige materialer bliver hyldevare hos underleverandørerne. Vi ønsker især at takke Ventilationsvinduet, Saga Wood, STARK og Dansk Træfiber Isolering, der har gjort materialerne tilgængelige, og Morten P. Djurslands Tømrer og Snedkerfirma, der som projektets hovedentreprenører har taget et stort ansvar i byggeriet.

 

Se original artikel her.